17

¨Gramofón¨ olej, plátno 70cm-72cm

¨A Record player¨ oil, canvas 70cm-72cm