58


Práce na obraze Zoologická v Praze
Working on the painting Zoo in Prague