81


Paní s knihou, olej, plátno, 90cm - 53cm, PRODANO
A Lady with a book, oil, canvas, 90cm - 53cm? SOLD