83


Slečna, olej, plátno, 28cm - 18cm, PRODANO
A Girl, oil, canvas, 28cm - 18cm, SOLD