99

" S knihou " 100 - 75cm, olej, plátno, PRODANO
" With a book " 100 - 75cm, oil, canvas, SOLD